Nyheter

Grillfest när unga besökte Brunnsgatan 15a

Grillfest med unga och äldre på Vardaga Brunnsgatan 15a

Feriepraktikanter från Vård och omsorg i Lunds kommun besökte Vardaga Brunnsgatan 15a då det ställdes till med grillfest. Det ingår i ett nytt projekt i Lund att feriepraktikanter ska samarbeta med äldreboenden i sommar.

Flera feriearbetare förväntade sig att deras uppgift var att höja stämningen och underhålla boende, men de flesta äldre var så pratsamma och villiga att prata om sig själv och sitt liv, att de inte hann erbjuda de aktiviteter som de hade planerat.

Det blev tvärtom – de äldre underhöll de unga med sina berättelser. Feriearbetarna tyckte det var trevligt att de äldre hade så mycket att berätta och att de ville dela med sig.

Det sociala livet minskar hos äldre människor och det sociala innehållet får mindre utrymme i deras liv. Men äldrepedagogiken säger att äldre som har ett dåligt socialt liv har mer risk att få olika sjukdomar som leder till sämre hälsotillstånd. Det är en av anledningar varför Brunnsgatan 15a satsar på vikten av det sociala livet.

Brunnsgatan 15a jobbar Salutogent. Det innebär att de tar hand om den sjuka delen av omsorgstagaren, men är lika fokuserad på den friska delen. Den friska delen består ofta av socialt liv och kommunikation.

– Det är ofta så att vi från Brunnsgatan 15a skaffar kontakter med olika organisationer utanför boendet, berättar Alma Altumbabic, äldrepedagog och aktivitetsansvarig på Vardaga Brunnsgatan 15a. Men denna gång fick vi förfrågan om samarbete med Vård och omsorg i Lunds kommun. Jag tycker att projektet som Lunds kommun har startat är jättebra för utvecklingen mellan olika generationer. Efter festen idag kan man bekräfta det gamla ordspråket; ”De gamla skall man ära, de unga skall man lära” eftersom våra äldre har mycket att erbjuda genom att berätta om sina livshistorien och erfarenheter.