Nyheter

Grattis Gröna gården till demenscertifieringen!

Demenscertifiering Gröna gården

Stort grattis till Gröna gården i Linköping som har fått sin demenscertifiering enligt Demensakademin.

Demensakademin är ett koncept för Vardagas boenden som innebär att alla medarbetare på boendet genomgår utbildning och får vägledning om demenssjukdom och om hur man utifrån evidens och beprövade metoder erbjuder en god omvårdnad och ett gott bemötande till den som är drabbad av sjukdomen. Även de anhöriga erbjuds att delta i studiecirkel för att få tips och råd.

Totalt är nu 31 av de boenden Vardaga driver certifierade enligt Demensakademin. De certifierade boendena följs kontinuerligt upp för att uppfylla kraven för att fortsatt vara certifierade, allt från att metoder och arbetssätt från utbildningen används till att miljön anpassas för att det ska bli så bra som möjligt för de äldre som bor där.