Vardaga Ånestad herrgårdsboende i Linköping har tilldelats kommunens för bästa aktivitet 2017. Grattis!

Ånestad ordnar mängder av fina aktiviteter för sina boende och är också duktiga på att visa det på Instagram. Detta imponerade på juryn, som består av representanter för äldrenämnden, omsorgsförvaltningen, pensionärsrådet och universitetet i Linköping.

– Fritidsverksamheten har på många sätt en stor betydelse för den upplevda kvaliteten inom äldreomsorgen. Syftet med tävlingen är att stimulera till meningsfulla aktiviteter som berikar vardagen för de äldre i Linköpings kommun, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson.

Vardaga driver Ånestads herrgårdsboende på entreprenaduppdrag av Linköpings kommun sedan 2008.

dolor libero leo. sem, nec pulvinar tristique ut