Nyheter

Fotomodeller på Villa Basilika

Mona på Villa Basilika

Kalender med vackra porträtt av äldre personer till förmån för hjärnfonden

Nu är tolv av de boende på Vardaga Villa Basilika i Tyresö fotomodeller Tyresöfotografen Jenny Puronne har inlett skapandet av en kalender med ömsinta och vackra porträtt av äldre till förmån för hjärnfonden. Jenny Puronne driver Slottsstudion i Tyresö sedan 15 år tillbaka och är specialiserad på porträtt- och familjefoto. Hon har belönats med internationella priser för sitt kreativa fotoarbete.

”Min tanke med kalendern är att all behållning från försäljningen ska gå till Hjärnfonden. Det behövs mycket mera forskning kring hjärnan och dess sjukdomar, inte minst demenssjukdom”, säger Jenny, som inledde skapandet av kalendern med att fotografera några av de boende på Villa Basilika under hösten.

Monas gamla minnen av tiden som modell väcktes till liv vid fotograferingen

På Vardaga Villa Basilika bor ett 60-tal boende, de flesta med någon form av demensdiagnos. Det var inga problem att få modeller som ville ställa upp, Jenny möttes med nyfikenhet och glädje när hon dök upp med sin kamera. Minnen väcktes till liv: en dam berättade till exempel att hon varit uppskattad frisörmodell i Las Palmas.

”Det var jättekul att möta de boende, alla uppskattade det och det riktigt lyste i deras ögon. Jag gillar att jobba med människor och det här var roligt och spännande”, säger Jenny Puronne. Tanken är också att porträtten från Villa Basilika ska kunna sättas upp på boendets väggar. Jennys arbete med kalendern fortsätter nu med ytterligare fotograferingar på Villa Basilika samt planering för tryck och distribution.