Nyheter

Fjärde vaccindosen på Vardagas äldreboenden

Vaccination mot covid-19.

Nu har vi börjat ge den fjärde dosen vaccin mot covid-19 på våra äldreboenden runt om i landet.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos (alltså en fjärde dos) till personer som:

  • bor på äldreboende
  • har hemtjänst eller hemsjukvård
  • är 80 år och äldre.

Den andra påfyllnadsdosen, alltså fjärde dosen, bör ges tidigast fyra månader efter den första.

Vaccinationen med dos 4 är i gång i flertalet regioner. Så snart en region kommer igång med vaccinationen, ser vi till att kunna erbjuda den till alla som bor hos oss i den regionen.