Nyheter

Färre fallskador och mindre psykofarmaka på Österbo

två äldres händer tillsammans

På Vardaga Österbo i Lund har ett aktivt arbete med att förebygga BPSD (Beteendemässiga och pysikatriska symptom vid demens) gett goda resultat. Antalet boende med ångestdämpande läkemedel har minskat från 23 till 8 av de totalt 48 boende och fallolyckorna har halverats.

Sjuksköterskorna Elin Nilsson och Madeleine Nilsson har drivit ett projekt kring BPSD och att minska de boendes beroende av psykofarmka under drygt 3 år. Syftet var att förbättra livskvaliteten för de boende och minska antalet fallolyckor.

Sjuksköterskorna har tagit hjälp av BPSD-registret i sitt arbete. Tillsammans med omvårdnadspersonalen skattades de boendes symtom och man gick igenom deras läkemedelslistor. Skattningarna fördes in i BPSD-registret och lämpliga åtgärder kunde planeras. Det kan vara enkla saker som promenader, utevistelse eller musik. Österbo är känt för sitt musikprojekt, sin vårdasång, som genomsyrar arbetet.

Projektet med BPSD har uppmärksammats i flera tidningar, nu senast Vårdfokus, läs artikeln här.