Digitalt seminarium

Digitalt seminarium: Demenssjukdomens olika faser

Att få en demensdiagnos är ett tufft besked, som ställer livet och tillvaron på ända. Det gäller både den som insjuknar och de anhöriga. De olika demenssjukdomarna har det gemensamt att de framskrider genom olika faser där sjukdomen gradvis försämras. Vad händer i de olika faserna och hur kan den demenssjuka personer och de anhöriga få ett så bra stöd som möjligt?

Personer som insjuknar i demenssjukdom kan göra det på olika sätt och uppleva sjukdomen väldigt olika. Det gäller naturligtvis även för de anhöriga. Det är dock viktigt att veta, att det finns hjälp att få och saker som kan göra livet meningsfullt genom sjukdomens alla faser.

Om demenssjukdomars olika faser och vilket stöd som finns att få samtalar Anna-Karin Ehdwall, Vardaga och Liselotte Björk, Demensakademin vid ett digitalt seminarium den 26 oktober kl 18-19. Seminariet vänder sig både till dig som fått en demensdiagnos, till anhöriga och till andra intresserade.

De kommer under seminariet att ta upp vanliga frågor de får om demenssjukdom. Exempelvis:

  • Hur ser sjukdomsförloppet ut?
  • Hur länge kan jag bo kvar hemma?
  • Vilket stöd behöver jag och mina anhöriga under de olika faserna?
  • Hur kan jag få en bibehållen livskvalitet trots att sjukdomen försämras?

De samtalar också om hur man kan bemöta personer med demenssjukdom för att underlätta vardagen. Du har även möjlighet att ställa frågor under seminariet.

Har du en fråga eller fundering om ämnet som du vill att vi tar upp under seminariet?
Skicka ett mejl till:
Anna-karin.ehdwall@vardaga.se

Om du inte har möjlighet att delta kan du ta del av seminariet på vardaga.se i efterhand.