Nyheter

Så skapas ett gott liv för äldre med demenssjukdom på nya Villa Roos Park

Träfasaden på ett av Vardagas äldreboenden

Ett demensvänligt äldreboende som kombinerar trygghet och frihet – och erbjuder mycket meningsfullt att göra. Det var visionen när Vardaga planerade och byggde Villa Roos Park i Staffanstorp, baserat på expertis och goda exempel inom demensomsorgen. I maj slår det nya boendet äntligen upp portarna.

– Hos oss ska äldre med demenssjukdom kunna leva ett gott liv. Vi har inspirerats av demensbyn i Danmark som vill vara så lik det vanliga samhället som möjligt. Samtidigt använder vi kunskapen och arbetssätten inom Vardagas Demensakademi, säger verksamhetschef Helen Frennemark Hållö (längst ner till höger i kollaget ovan).

Trädgård för alla sinnen

Utevistelser blir ett stort fokus på Villa Roos Park. Naturen har en lugnande och läkande kraft, och i den vackra, lättillgängliga trädgården finns upplevelser för alla sinnen. Här kan de boende njuta av promenader på mysiga gångstigar, sitta i lugn och ro i sittgrupperna eller hjälpa till med de många odlingslådorna som nu förbereds – kanske gräva i jorden, plocka blommor eller smaka och lukta på örter.
– Många av dem som flyttar hit har säkert jobbat mycket i villaträdgården eller på landet tidigare – det ska de kunna fortsätta med, säger Helen
Frennemark Hållö.

Egen butik för de boende

I ett litet hus i trädgården inreder man också Villa Roos Parks egen affär, där de boende på egen hand ska kunna gå och handla när lusten infinner sig.
– Kanske blir det en secondhandbutik eller kiosk. Det viktiga är känslan att man går utomhus själv och köper något, precis som man gjort tidigare i livet, säger Helen Frennemark Hållö.

Andra viktiga inslag på Villa Roos Park blir musik, sång och dans. Bland annat ska en aktiv sång- och musikstund efter middagen ge avkoppling och lugn inför natten.
– Vi har anställt en äldrepedagog som blir motorn i att skapa meningsfulla aktiviteter utifrån varje boendes önskemål. Men ansvaret delas av all omvårdnadspersonal – delaktighet i vardagen är för många en viktig del av omvårdnaden, poängterar Helen Frennemark Hållö.

Flexibilitet och öppenhet

Utmärkande för Villa Roos Park blir också öppenheten inomhus. Här är de boende alltid välkomna att slå sig ner på en annan avdelning än sin egen, till exempel när det serveras kaffe eller lunch.
– Huset är byggt flexibelt så att vi kan ha det öppet när det känns rätt, samtidigt som vi självklart anpassar oss efter behoven hos de boende, säger Helen Frennemark Hållö.

Personal med hög demenskompetens

För att säkerställa jämn och hög kompetens kommer Villa Roos Park att certifieras enligt Vardagas Demensakademi. Det innebär bland annat
att all personal på boendet får en tre dagar lång utbildning i bemötande av personer med demenssjukdom och därefter handledning på boendet samt ett strukturerat arbetssätt för att hålla kunskaperna vid liv. Dessutom erbjuds närstående att delta i studiecirklar med utbildning och stöd.
– Och vi har redan nu anställt undersköterskor med specialistutbildning inom demens. Personalen som söker sig till oss har bra utbildning och
erfarenhet med sig, säger Helen Frennemark Hållö.