Nyheter

Erfarna och flexibla gruppchefer får Villa Östergård att funka bra 

Personalen på Villa Östergård i arbetsuniform skrattar och ler
Personalen på Villa Östergård i arbetsuniform skrattar och ler

Gruppchefterna Tatjana, Renata, Matilda och verksamhetschef Grozdana.

Vardagas organisation med gruppchefer är ganska unik och väcker intresse långt utanför företagets gränser. På Villa Östergård i Partille, som har tre korttidsavdelningar med olika inriktning, är gruppcheferna extra viktiga för att hela verksamheten ska sträva mot samma mål och fungera smidigt.

˗ Mina gruppchefer är fantastiska och helt exemplariska! De har lång erfarenhet, är flexibla och hittar alltid lösningar, säger verksamhetschef Grozdana Nici entusiastiskt.

Villa Östergård är tidigare Ljungkullens verksamhet som för några år sedan flyttade in i helt nybyggda lokaler i Partille Port-området. Verksamheten har 54 korttidsplatser fördelade på tre avdelningar. Inriktningarna är funktionsnedsättning och förvärvad hjärnskada i vuxen ålder samt alla slags somatiska diagnoser. Boendet vänder sig till personer som behöver tillfällig omsorg och stöd till exempel efter en sjukhusvistelse, i väntan på ett permanent äldreboende eller som avlastning. Villa Östergård kan också erbjuda palliativ vård i livets slutskede.

Boende med speciell inriktning

Villa Östergård med sin mångskiftande verksamhet skiljer sig alltså en hel del från ett traditionellt äldreboende. Det ställer speciella krav på medarbetare och chefer.

˗ Men det är också det som gör jobbet så omväxlande och roligt, menar de tre gruppcheferna Tatjana Pucar, Renata Grkinic och Matilda Rastakare.

Framför allt framhåller de tre gruppcheferna sitt fina samarbete och den öppna och goda stämningen på hela arbetsplatsen. Dessutom är de överens om att Grozdana är en jättebra chef.

˗ Vi kan alltid gå till henne för att få stöd!

Lär känna medarbetare och boende

Tatjana Pucars avdelning har inriktning demens, både äldre och yngre. Hon har arbetat fyra år på Villa Östergård och har förutom vidareutbildning inom palliativ vård erfarenhet från kommunal omsorg och sjukhusvård.

˗ Det är roligt att arbeta med demens. Jag är nyfiken på den mänskliga hjärnan, hur den fungerar och hur den påverkas vid demenssjukdom. Alla våra boende är olika och som gruppchef får jag gå in lite här och där som det behövs. Vi gruppchefer delar ju vår tid mellan ledarskap och aktivt omsorgsarbete. Det gör att vi lär känna både medarbetare och boende väl, kan stötta på ett bra sätt och leverera det vi lovar.

Matilda Rantakare var med som gruppchef redan på tidigare Ljungkullen. På hennes avdelning finns främst äldre boende.

˗ För mig är det viktigt att inte fastna i hur många procent av gruppchefsjobbet som består av omsorg respektive ledarskap. Gruppchef är man hela tiden, sedan jobbar vi tillsammans för att lösa vårt uppdrag. Jag vill lyfta mina medarbetare, se vilka som behöver utveckling och ge dem stöd i det. Många som bor här är väldigt sjuka och jobbet kan vara tufft. Vi brukar samlas en stund på eftermiddagen och prata om hur dagen har varit, det underlättar.

Ser till att allt funkar

Renata Grkinic har också varit med som gruppchef sedan Ljungkullens dagar och har främst personer i behov av neurorehab på sin avdelning.  Hon var tveksam till att axla rollen först, men med Grozdanas stöd hittade hon in i rollen.

˗ Vardagas gruppchefsutbildning var också en bra grund. Den ger fördjupade kunskaper och verktyg för hur vi ska jobba och leda. Som gruppchefer ser vi varje medarbetare och vad de behöver, arbetar med deras utveckling. Vi finns där för både medarbetare och boende och ser till att allting funkar, som dokumentation och den viktiga kommunikationen, som kan lösa många problem. Vi tar alltid klagomål från boende på allvar, förbättrar och återkopplar till den boende om vilka åtgärder vi gjort.

˗ Mina tre gruppchefer är olika och deras avdelningar också. Men de kompletterar varandra och samarbetar på ett jättebra sätt. De kan rycka in för varandra och lösa olika situationer, säger Grozdana.

Vardagas gruppchefsorganisation

  • Gruppchefer är undersköterskor som rekryterats särskilt för sina ledaregenskaper och för sin operativa och praktiska kompetens. Vardaga eftersträvar ett nära ledarskap.

  • Organisationen innebär att medarbetarna får coachning och stöd av sin närmaste chef, i det dagliga arbetet. För att säkerställa tillgång till ledarskap och stöd i så stor utsträckning som möjligt, tjänstgör gruppchefer både dagtid, helger och kvällar. Det ger ett naturligt informationsutbyte, ökar möjligheten till delaktighet och påverkan från medarbetarna samt gynnar trivseln och arbetsmiljön.

  • Genom gruppcheferna säkerställer Vardaga en hög kvalitet i verksamheten samt efterlevnad av värderingar, koncept, processer och rutiner.

  • Gruppchefen arbetar nära de boende och följer dagligen upp omvårdnadsarbetet. Gruppchefen coachar och handleder medarbetare i det dagliga arbetet.

  • Varje gruppchef är chef över 15-20 medarbetare och är alltid chef och ledare. Gruppchefen arbetar 80% av sin tid i omvårdnaden och resterande 20 % ägnas åt administrativt arbete.

  • Gruppchefen ingår i den lokala ledningsgruppen på enheten.

Här kan du läsa mer om Villa Östergård