Nyheter

Digital levnadsberättelse testas på Vardaga Gröna Gården

Ipad som någon håller i

Nu blir Vardaga Gröna Gården i Linköping testpilot för en ny app som ger en digital version av de boendes levnadsberättelser. Appen utvecklas av Linköpings kommun i samarbete med Lära/Demensakademin, Vardaga och Linköpingsföretaget Indentive och den ska även testas på kommunala äldreboenden.

Tanken är att både boende själva, närstående och medarbetare ska kunna använda och fylla på levnadsberättelsen i appen, som är lättanvänd och användarvänlig. Man använder bland annat bilder med stödtext som gör det enkelt för alla. Sedan kan anhöriga och personal sitta ner med iPaden tillsammans med den boende, samlas kring bilden, minnas och samtala.

─ När vi tillsammans med Lärcenter för god demensvård i Linköping kom på idén, började vi undersöka om det redan fanns någon passande app på marknaden. Men det gör det inte, så vi tog fram vilka önskemål och krav vi hade om funktionalitet, sekretess med mera och inledde samarbete med Indentive, berättar Liselotte Björk på Demensakademin

Nu finns alltså en pilotversion av appen, som ska testas på bland annat Gröna Gården i ett första skede. Efter utvärdering ska Indentive justera och lägga på funktioner innan appen testas bredare. Intentionen är att appen ska kunna användas i hela Vardaga och i övriga Sveriges äldreomsorg så småningom.

Vilka fördelar ser du med en app jämfört med levnadsberättelse på papper?

─ Appen ger möjlighet att samla alla minnen, musik, bilder med mera direkt och på ett ställe, en iPad i det här fallet. Man kan fånga ögonblicken direkt och spara dem, och hålla minnet levande. Livet pågår ju hela tiden, levnadsberättelsen är inte bara tillbakablickande. Den boende kan till exempel ta emot bild- och filmhälsningar från närstående och spara dem i sin berättelse.

─ Vi vet att bild, film och musik underlättar för personer med demenssjukdom att minnas, på ett mer direkt sätt än text. Till en nytagen bild kan man skriva ner en berättelse i appen direkt. Det blir mer levande, mer personligt och hjälper till att behålla det som ger glädje och är viktigt för den boende, säger Liselotte Björk.