Här finner du svar på några av de vanligaste frågorna om äldreomsorg.

Vad kostar det att bo på ett äldreboende?

När du bor på ett äldreboende med heldygnsomsorg betalar du för tre olika delar: omsorg, hyra och måltider.

Omsorgsavgift

Du betalar en avgift för den vård och omsorg du får på äldreboendet vilken inkluderar tillgång till personal dygnet runt. Avgiften är den samma oavsett om äldreboendet är privat eller kommunalt, däremot kan avgiften variera mellan olika kommuner. Det är kommunen som beslutar om din omsorgsavgift, och den beräknas individuellt, grundat på din pension och eventuella bidrag. Men du betalar aldrig mer än maxtaxan som år 2021 är 2 197 kr per månad.

Hyra

Hyran varierar beroende på bostadens storlek och standard, precis som vanliga hyresrätter. Du kan ansöka om bostadstillägg för din bostadskostnad om du har hög hyra och låg pension. Du ansöker om bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats.

Måltider

I måltidsavgiften ingår oftast frukost, lunch, middag samt mellan- och kvällsmål. På Vardaga erbjuder vi även specialkost och vid behov alternativa rätter till lunch och middag. Till måltiderna serveras alltid sallad, smör, bröd, tillbehör och dryck, såsom mineralvatten, lättöl, måltidsdryck eller mjölk och som trevlig avslutning på lunchen avnjuter vi ofta en god dessert. Vid helger och högtider erbjuds förrätt och ett glas vin eller öl. De boende har också tillgång till kaffe och frukt och till de dagliga fikastunderna bakar våra medarbetare, och de boende som vill vara med, ofta kakor och andra godsaker.

Enligt socialtjänstlagens regler om maxtaxa ska du alltid ha minst ett så kallat förbehållsbelopp kvar att leva på efter det att boendekostnad och eventuell avgift är betald. År 2021 är förbehållsbeloppet 5 899 kr per månad per person.

 

Vem får flytta till ett äldreboende?

Äldreboendet finns för dig som har så pass stort omvårdnadsbehov att du inte klarar dig hemma med hjälp av hemtjänst.

Det kan bero på fysiska besvär, demenssjukdom eller att du inte känner dig trygg hemma. På äldreboendet, eller särskilda boendet eller vård- och omsorgsboendet som det också kallas, får du service och omvårdnad dygnet runt. För att få plats på ett äldreboende behöver du ett biståndsbeslut från kommunen du bor i eller i den kommun du vill flytta. Kontakta din kommun och be att få tala med en biståndshandläggare inom äldreomsorg för mer information.

Får man välja äldreboende själv?

Möjligheten att välja vilket äldreboende du ska flytta till beror på vilken kommun du bor i. I många kommuner gäller lagen om valfrihet och där får du fritt välja mellan de boenden som kommunen godkänt. Det kan vara både privata och kommunala boenden. Du har ofta möjlighet att välja och rangordna de boenden du helst vill flytta till men på vissa boenden kan det vara fullbelagt och hur kösystemen ser ut kan variera mellan kommunerna. Du kan alltid tacka nej till en plats du blir erbjuden och stå kvar i kön alternativt flytta in på ett boende i väntan på att det finns en plats på det boende du helst vill bo på. Prata med din kommun om hur valet och kösystemet fungerar just där.

I kommuner som inte har valfrihet har du alltid rätt att inkomma med önskemål. Du har även alltid rätt att tacka nej till en plats du inte önskar och vänta på att få erbjudande om en ny plats.

Om du vill flytta till en annan kommun, till exempel närmre dina anhöriga, gör du en ansökan i den kommunen du vill flytta till. Den kommunen är då skyldig att behandla den ansökan som om att du bor i kommunen.

Kontakta din kommun för att ta redan på hur valet av äldreboende går till hos dig.

Vad är skillnaden på Vardagas boenden i egen regi och på entreprenad?

Vardaga driver äldreboenden både i egen regi och på entreprenad. Det är två olika driftsformer.

Egen regi

Egen regi är Vardagas egna boenden som vi driver långsiktigt, vi äger eller hyr fastigheten där boendet finns. Vardaga är ofta med och planerar utformningen av boendet redan när det byggs. Vi arbetar från start utifrån våra koncept kring vård och omsorg och kvalitet.

Entreprenad

En entreprenad är en verksamhet som Vardaga driver på uppdrag av en kommun eller stadsdel under en bestämd tidsperiod. Kommunen styr villkoren för verksamheten genom de krav som ställs i upphandlingen. Kommunen är huvudman för verksamheten. Fastigheten där äldreboendet finns ägs eller hyrs av kommunen.

När avtalsperioden är slut görs en ny upphandling och då kan en annan aktör potentiellt vinna och ta över driften av verksamheten.

 

Vad är skillnaden på äldreboende, särskilt boende, profilboende, servicehus och korttidsboende?

Särskilt boende

Detta är ett samlingsnamn för äldreboende, servicehus och korttidsboende. Det benämns också ibland som vård- och omsorgsboende.

Äldreboende

På äldreboendet finns personal på plats dygnet runt. Här bor du främst om du har stora omvårdnadsbehov. Boendet är permanent och när du flyttar in tar du oftast med dig dina egna möbler, förutom en höj- och sänkbar säng som tillhandahålls av boendet.

Profilboende

Profilboende är ett äldreboende med särskild inriktning, exempelvis för dig som har en demenssjukdom och är yngre än 65 år.

Servicehus

I servicehuset bor du i en egen lägenhet men du har du tillgång personal, oftast hemtjänsten. Du kan ha larm i lägenheten och hemtjänsten kommer och hjälper dig vid behov.

Korttidsboende

På korttidsboendet bor du endast en begränsad tid. Det kan till exempel vara en kortare tid efter sjukhusvistelse, för avlastning för närstående, eller under växelvård (när man är hemma en period och sedan på korttidsboendet). Korttidsboendet har personal dygnet runt. Här är rummen möblerade så du tar inte med dig egna möbler.

Får jag bo kvar om mitt vårdbehov ökar?

Ja det får du.

Finns det möjlighet till övernattning för långväga gäster?

Ja. På vissa boenden har vi gästrum, annars finns möjlighet att ställa in en extrasäng i ditt rum.

Vad kostar det? Kommer min pension att räcka till?

Kostnaden varierar men din pension ska räcka till. Täcker inte pensionen avgifterna så subventionerar kommunen kostnaderna. Du har alltid rätt att behålla en summa för personliga utgifter.

Hur behandlar Vardaga mina personuppgifter?

Vardaga respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. Vi följer vår personuppgiftspolicy som bygger på EU:s dataskydds-förordning General Data Protection Regulation, GDPR, och den svenska Dataskydds-förordningen. Här får du en information om vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, samt hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Personuppgifter är uppgifter om dig som person, såsom namn och personnummer. I Vardaga behandlar vi dels sådana personuppgifter som vi är skyldiga att behandla enligt lag, till exempel för journalföring och dels sådana uppgifter  som vi behöver för kontakt med exempelvis myndigheter, hälso- och sjukvården och dina närstående. Vi registrerar namn, adress, e-postadress och telefonnummer till de närstående som du anger. De får allmän information från oss, som månadsbrev och inbjudan till närståendeträffar, vanligen via e-post. Vi efterfrågar ditt samtycke till, när och hur samt vilken information du vill att dina närstående ska delges.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet samt för att kunna fullgöra vårt åtagande samt för eventuell fakturering. För lagstadgade journaler så måste journal för hälso- och sjukvårds sparas minst 10 år. Lagkrav för den sociala jounalen är att den inte får sparas längre än två år. Övriga anteckningar gallras i samband med att den enskilde inte längre bor i verksamheten.

Tredje part

Vi kan komma att dela insamlade personuppgifter till våra samarbetspartners (person-uppgiftsbiträden). Vardaga har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga samarbets-partners som endast kommer att behandla uppgifterna i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in för.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du kan även begära radering av dina personuppgifter om inte lagkrav anger annat.

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål

Vid frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta ansvarig verksamhetschef eller Ambeas dataskyddsombud (dataskyddsombud@ambea.se) alternativt ansvarig Tillsynsmyndighet.

Om du inte hittar ett svar på din fråga kan du kontakta Platsakuten

pulvinar ut ultricies Sed libero diam venenatis, dapibus