Att förhindra infektioner är en viktig del av vård- och omsorgsarbetet. Äldre är en utsatt grupp och inom Vardaga har vi vana och rutin att hantera smittsamma virus, exempelvis vid säsongsinfluensan.

Vi följer nogsamt utvecklingen kring det nya coronaviruset (Covid-19) och efterlever Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

En av de viktigaste åtgärderna är att hålla god handhygien och följa de basala hygienrutiner som alltid gäller i vård- och omsorgsarbetet.

Samtidigt är vi beredda att vidta ytterligare åtgärder om det skulle krävas. Inom Vardaga finns en central organisation som kontinuerligt följer utvecklingen och bistår verksamheterna.

Känner du dig själv sjuk eller kan du ha varit i kontakt med en smittad person? Avstå då från att besöka din närstående som bor hos oss för att inte sprida eventuell smitta vidare. Som alltid gäller att Vardagas medarbetare ska stanna hemma om de är sjuka.

Har du frågor? Kontakta gärna verksamhetschefen på boendet där du har din närstående.

 

et, Nullam tristique amet, consequat. velit, pulvinar facilisis dolor eget