Nyheter

Det behövs mycket forskning kring Alzheimers sjukdom

Två äldre personer samtalar sittande på bänk

Vardaga har i flera år samarbetat med Alzheimerfonden i syfte att sprida kunskap och främja forskning kring Alzheimers sjukdom. Alzheimerfondens vetenskapliga råds ordförande Henrik Zetterberg är professor och överläkare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet/universitetssjukhus. Här svarar han på några frågor om Alzheimers sjukdom.

Varför är Alzheimers sjukdom ett så viktigt område att bedriva forskning kring?

Kognitiva sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, är vanliga och allvarliga. Det behövs mycket mer forskning på dem så att vi får fram effektiva diagnostiska metoder och läkemedel.

Kan du kort säga något om vad Alzheimer sjukdom beror på?

– Det beror på att nervceller i hjärnans minnesinlagringsstation går under. Mycket talar för att proteinklumpar bestående av beta-amyloid och tau spelar en avgörande roll, men hur hjärnan och immunsystemet reagerar på dessa klumpar verkar också vara viktigt. Det verkar också som att ett friskt kärlträd i hjärnan ökar dess motståndskraft mot Alzheimerförändringarna.

Är sjukdomen ärftlig eller handlar det om andra orsaker till att man drabbas?

– Ja, sjukdomen är till del ärftlig (även den vanliga formen). Om man har en förälder med Alzheimers sjukdom är risken förhöjd att man själv kommer att få det, men det är inte säkert förstås. 

Ju äldre man blir desto större risk att drabbas, vilka utmaningar innebär det för samhället och vården?

– Vi lever längre och fler av oss kommer att utveckla någon form av demenssjukdom, eftersom flera av dessa är åldersrelaterade.

Ni stöttar bland annat forskning om att bättre och tidigare kunna diagnosticera sjukdomen, förstå dess uppkomst samt förebygga Alzheimers sjukdom? Varför är detta viktiga områden att bedriva forskning kring?

– Det är viktigt att upptäcka Alzheimers sjukdom innan hjärnskadorna av sjukdomsprocessen blivit för omfattande. Det är i ett tidigt skede som nya läkemedel har störst chans att vara riktigt effektiva.

Ni stöttar också forskning kring att ta fram läkemedel. I dag finns inget bot mot Alzheimer, utan bara symptomlindrande mediciner. Vad är det som gör det så svårt att hitta ett fungerande läkemedel? Tror du att man kommer kunna bota sjukdomen i framtiden? Och i så fall hur långt fram i tiden ligger det?

– Sjukdomsprocessen är komplex och oftast är hjärnförändringarna ganska omfattande när man utvecklar symptom. Kanske har vi varit lite sent ute i läkemedelsprövningarna. Nu pågår läkemedelsprövningar hos människor som har Alzheimerförändringar enligt biomarkörerna, men ännu inga symptom. Snart kommer vi att veta om läkemedlen funkar i detta tidiga skede.

Vilket hopp finns att ge till den som i dag drabbas av Alzheimers sjukdom, hur ska man tänka för att kunna leva ett fortsatt gott liv?

– Man får ta vara på de behandlingar som finns och ta hjälp av sjukvården och omsorgen, när så behövs. Och det är bra att inte förlora hoppet. Det behöver inte bli så illa. Den som vill kan försöka att komma med i studier på våra minnesmottagningar. Dessutom finns det en del belägg för att en hälsosam livsstil är bra för hjärnan och kanske kan skjuta sjukdomen på framtiden. Även här ska sjukvården kunna ge råd och stöd.   

äldre kvinnor i samtal sittande på bänk
En hälsosam livsstil är bra för hjärnan och kan kanske skjuta sjukdomen på framtiden

Mer om Alzheimerfonden

Klicka på loggan nedan för att läsa mer om Alzheimerfonden.

logotype Alzheimerfonden

Här hittat du Vardagas demensboenden