Nyheter

Demensakademins utbildning gjorde skillnad på Edsby slott

Edsbyslott, gul fasad med vita utemöbler utanför

I fjol genomgick alla medarbetare på Vardagas äldreboende Edsby slott i Upplands Väsby Demensakademins utbildning och fick sin certifiering. Det har betytt stor skillnad i arbetssättet och en positiv utveckling för både boende och medarbetare.

”Det hade kommit till min kännedom att det finns något som heter Demensakademin och jag tyckte att det lät fantastiskt”, säger Erika Leander, verksamhetschef vid Edsby slott. ”Personalen törstar efter kunskap och att få påfyllnad, här fick vi en möjlighet att gemensamt förkovra oss”.

Demensakademin har skapat ett kompetensprogram utifrån flertalet evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet inom demensvården och skräddarsytt det utifrån Vardagas värdegrund. Under hösten genomgick alla medarbetare på Edsby slott en tre dagar lång utbildning inom Demensakademin.

”Det är något vi har gjort tillsammans, hela personalgruppen. Även kockarna. Det är viktigt att vi har gemensamt arbetssätt och förståelse för varför vi gör som vi gör. Det blev ett startskott kring hur vi skulle tänka, skriva handlingsplaner och ha en gemensam strategi – alla ska göra lika. Jag märker av en jättestor skillnad på före mot efter. Man ser att tänket har ändrats om, man har blivit mera uppmärksam, man ser individen och försöker hitta lösningar och man ser personer mer på ett fördjupat sätt”, berättar Erika Leander.

Gemensamt arbetssätt och reflektioner

För att hålla kunskaperna och arbetssättet från utbildningen levande hålls varje månad obligatoriska reflektioner på avdelningarna på Edsby slott. Alla får då möjlighet att dela med sig av vad man vill ta upp, sen bestämmer gruppen vad man ska prioritera att diskutera. Det kan exempelvis vara om någon omsorgstagare är väldigt orolig eller arg, så kan man diskutera orsaken till det och dela erfarenheter och observationer. Som till exempel om det är en viss tid på dygnet, tillsammans med vissa personer, eller annat som triggar, men också lugnar personen.

”Det är viktigt att alla jobbar på exakt samma sätt som vi bestämt på reflektionen”, säger Erika. ”Man kan märka skillnad på omsorgstagarna, som att de blir lugnare för att vi tänker annorlunda, uppmärksammar signaler och är mer observanta. Som för ett tag sedan, då det hade flyttat in en ny person som var orolig och hade svårt att sova. Då var personalen fokuserad på hur vi gemensamt skulle hitta arbetssätt och bemötande som hjälpte i situationen”.

Anhörigkvällar gör närstående delaktiga

För att dela med sig av kunskapen anordnades under utbildningstiden även tre anhörigkvällar, något som var väldigt uppskattat.

”Det blir lätt att man är överbeskyddande”, säger Erika. ”Många känner sig ensamma som anhöriga och det finns en osäkerhet där man undrar om man gör rätt eller fel och mycket känslor kopplat till demenssjukdom. Anhörigträffarna är ett forum att träffas för briefing och diskussioner –  man får en bekräftelse på att det är okej att känna som man känner och att man inte är ensam. De anhöriga känner sig mer delaktiga i vårt arbete och får en större förståelse”.

Vad är Demensakademin?

Demensakademin är en del av Lära, en utbildningsorganisation som ingår i samma företagsgrupp som Vardaga. Demensakademin har skapat ett kompetensprogram utifrån flertalet evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet inom demensvården och skräddarsytt det utifrån Vardagas värdegrund. Kompetensprogrammet innebär att medarbetarna får tre dagars utbildning inom personcentrerad vård av äldre och personer med demenssjukdom och därefter vägledning på arbetsplatsen för att förankra de teoretiska kunskaperna i praktiken. På varje avdelning utses också en demensansvarig som ansvarar för att kunskaperna hålls vid liv.

De boenden där konceptet genomförts blir certifierade. Medarbetare och chefer blir diplomerade. Resultatet följs upp och analyseras i årliga kvalitetsuppföljningar.

Exempel på krav som ställs för att ett boende ska bli certifierat:

  • Medarbetare ska ha genomgått Demensakademins utbildning.
  • Boendemiljön ska uppfylla Demensakademins krav för miljöanpassning.
  • Arbetssätt följer Demensakademins metoder.
  • Varje avdelning har en demensansvarig.
  • Närstående erbjuds utbildning och stöd.