Nyheter

De är vinnare av Vardagas kvalitetspris 2018!

Äldreboendet Nymilen tar emot kvalitetspris 2018

Vinnare har korats i Vardagas och systerföretaget Nytidas kvalitetspriser för 2018. Stort grattis till äldreboendet Nymilen i Bromma (bilden ovan) och barn- och ungdomsboende Ranängen i Lödöse som tog hem de prestigefyllda priserna.

– Den här dagen fokuserar vi på det allra viktigast – kärnan i det vi gör: Att skapa ett bättre liv för dem som behöver vår omsorg och vårt stöd, sa Lena Hofsberg, styrelseordförande i Ambea (där Vardaga och Nytida ingår,) och inledde därmed den festliga lunchen på Hufvudsta gård i Solna i december då kvalitetspriserna delades ut.

Det är fjärde året i rad som Ambea delar ut kvalitetspriser efter nominerande förslag från verksamheterna. Spänningen steg när affärsområdeschefen Ulla Tansen öppnade det gyllene kuvertet med Vardaga-vinnaren. Med en motivering som underströk tydligt ledarskap, engagerade medarbetare och ett målmedvetet förbättringsarbete gick priset till äldreboendet Nymilen i Bromma (bilden ovan).

– Vi har ett ledarskap där vi leder med hjärta – och det smittar av sig. Den här vinsten är jätterolig, framför allt att få ta med sig hem till verksamheten – till de som verkligen är vinnarna, sa Karin Johansson, verksamhetschef på Nymilen, efter ceremonin.

Äldreboendet Nymilen tar emot kvalitetspris 2018
Äldreboendet Nymilen i Bromma är vinnare av Vardagas kvalitetspris 2018.

Vinnaren i Nytida-klassen lästes upp av affärsområdeschef Magnus Åkerhielm. Ranängen i Lödöse stod som segrare med en motivering som betonade boendets arbete med att alltid sätta individen i centrum – att göra världen lite bättre, en människa i taget.

– Vi är en enad personalgrupp som jobbar åt samma håll och verkligen vill det bästa för de som bor hos oss. Och så har vi har vår verksamhetschef Anna Åberg, sa Linus Östling, gruppchef på Ranängen, efter ceremonin.

Under lunchen delades också hederspriser ut. I Vardaga gick det till Täppan i Trelleborg och Sveagatan i Karlstad, som bland 13 nominerade verksamheter tillhörde de slutligen utvalda. Hederspris i Nytida gick till Sunnanåker i Trönö, Nyborgsvägen i Ingelstad, Skärholmen Daglig verksamhet i Stockholm och Ekbacka i Urshult som valts ut bland 27 nominerade Nytida-verksamheter.

Dessutom prisades de fyra äldreboenden som tagit plats i Vardagas 100-klubb: Bäckagården i Ängelholm, Gabriels gård i Sollentuna, Höstfibblan i Täby och Söndagsgården i Farsta som alla fått 100 procent boendenöjdhet totalt samt för bemötande i Socialstyrelsens brukarundersökning 2018.

– Ni är alla vinnare som sitter här, underströk Ingrid Jonasson Blank, ordförande i kvalitets- och hållbarhetsutskottet i Ambeas styrelse.

Fredrik Gren, vd Ambea, avslutade med att framhålla vikten av goda exempel.

– Vi behöver verksamheter som går före och inspirerar! Stort tack för ett bra jobb!

Juryns motivering: Nymilen, Bromma

Ett beslutsamt och tydligt ledarskap tillsammans med starkt engagerade medarbetare har gjort att verksamheten vid Nymilen i Bromma lyfts rejält under de senaste åren. Boendet har målmedvetet och fokuserat arbetat igenom alla förbättringsområden för att skapa en trygg och varm verksamhet. Tillsyner externt och internt samt Socialstyrelsens brukarundersökning har över tid visat på en mycket fin utveckling av kvaliteten på Nymilen.

Juryns motivering: Ranängen, Lödöse

Ranängen är ett barn- och ungdomsboende i Lödöse som alltid har individen i fokus. Allt arbete utgår från självbestämmande och delaktighet. Medarbetarna har ett reflekterande arbetssätt och målet är alltid trygghet, glädje och att individen ska få nya färdigheter.

Ranängen gör verkligen världen lite bättre, en människa i taget. Boendet jobbar aktivt med avvikelsehanteringen och går igenom varje avvikelse utifrån reflektionsmallen i Nytidas Ramverk för pedagogik. Detta leder till ett aktivt kvalitetsarbete som gynnar varje enskild individ.