Covid – 19 Viktigt att tänka på inför besök på ett boende

Som närstående har du ansvar för att ditt besök sker på ett smittsäkert sätt för att minska risken för att smitta förs in på boendet.

Observera att du som besökare inte får ha någon form av infektionssymtom eller feber när du kommer på besök. Stanna hemma om någon i ditt hushåll har misstänkt eller bekräftad covid-19. Detsamma gäller om du varit i kontakt med någon annan som har covid-19 de senaste 14 dagarna. Om du har varit utomlands rekommenderas du att avvakta med besök minst en vecka och du bör också ha genomfört rekommenderade provtagningar innan besöket.

Det är viktigt att du som besökare följer verksamhetens rutiner. Är du osäker på något, fråga personalen.

  • Följ de rutiner som verksamheten beslutat om
  • Håll avstånd till andra, minst 2 meter
  • Använd ett kirurgiskt munskydd IIR, helst under hela besöket och alltid i allmänna utrymmen.
  • Tvätta eller desinfektera händerna före och efter besöket samt före och efter användning av munskyddet
  • Vistas om möjligt utomhus
  • Ha inte kontakt med övriga omsorgstagare på boendet
  • Vistas inte i gemensamma utrymmen
  • Informera den verksamhetsansvarige om du skulle få symtom på covid-19 dagarna efter ditt besök.

Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen av covid-19.

Läs mer om våra skyddsrutiner