Kundombudet

Till kundombudet kan boende eller närstående lämna synpunkter, klagomål eller vill fråga om något.

Roll:Telefontid må-fre 9-11
Grupp:Stödfunktioner på huvudkontoret
E-postadress:kundombud@vardaga.se
Telefon:08-410 905 10