Nyheter

Besöksstopp med anledning av coronaviruset (covid-19)

Medarbetare går i en korridor och hjälper äldre kvinna med käpp.

I mars beslutade regeringen om ett nationellt besöksförbud på alla äldreboenden i Sverige. Detta kommer att upphöra den 1 oktober, meddelade regeringen,  Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen den 15 september.

Beslutet grundar sig på den minskade smittspridningen i samhället, de åtgärder som redan vidtagits ute i äldreomsorgens verksamheter tillsammans med nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer. Just nu pågår ett arbete inom Vardaga för att fastställa rutiner för besök som grundar sig på myndigheternas rekommendationer och ser till att vi inte får in smittan i våra verksamheter.

Säkra mötesplatser utomhus

Under sommaren uppdaterade Socialstyrelsen sin vägledning för besök och rekommendationen är fortfarande att möten ska ske utomhus med hänsyn till omsorgstagarna. Undantag kan ske, till exempel vid vård i livets slutskede eller vid extraordinära händelser. Det är verksamheten som beviljar ett undantag och besökaren måste följa de anvisningar som verksamheten ger vid ett sådant tillfälle.

Sedan i somras finns säkra mötesplatser utomhus på Vardagas boenden. Där kan äldre och anhöriga träffas med en stor plexiglasskiva och två meters säkerhetsavstånd emellan sig på en tid som man bokat i förväg. Kontakta verksamheten där din närstående bor för mer information. Du kan också läsa mer om säkra mötesplatser här.

Naturligtvis hjälper vi er också att komma i kontakt per telefon eller digitalt när det passar bättre.

Har du frågor?

Anhöriga är varmt välkomna att kontakta verksamheten där deras äldre närstående bor vid frågor och funderingar.

 

Fler corona-relaterade nyheter från Vardaga:

18 juli: Säkra anhörigbesök utomhus

3 juni: Ny rapport om Vardagas arbete hittills under coronapandemin

28 maj: Anhörigbesök utomhus på Vardagas äldreboenden

24 april: “Jag ville bara sova och bli frisk”

17 april: Vardagsliv i coronatid

3 april: Vardaga öppnar boende för enbart coronasmittade äldre

3 april: Vardaga delar med sig av erfarenheter och arbetssätt kring coronaviruset

30 mars: Samarbete med SAS för att hitta personal

30 mars: Uppdatering: Så jobbar vi mot coronaviruset

17 mars: Uppdatering kring besöksstoppet med anledning av coronaviruset

3 mars: Det nya coronaviruset: Så jobbar Vardaga för att förhindra smittspridning