Nyheter

Besöksförbudet hävs på äldreboenden från den 1 oktober

Besöksförbudet upphävs.
Besöksförbudet upphävs.

Den 1 oktober upphör besöksförbudet som gällt på äldreboenden. Hur besöken ska gå till är inte helt klart än.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelande den 15 september att besöksförbudet på äldreboenden upphör vid månadsskiftet. Beslutet grundar sig på den minskade smittspridningen i samhället, de åtgärder som redan vidtagits i äldreomsorgens verksamheter samt nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer.

Berörda myndigheter kommer att ta fram informationsmaterial, föreskrifter och instruktioner så att besök kan ske på ett säkert sätt. Myndigheternas underlag är nu ute på snabbremiss och därefter kommer uppdaterade styrdokument och mer information om hur säkra besök kan genomföras.

– Vi är glada för våra omsorgstagare och deras närstående att de äntligen kan träffas igen, säger Ulla Tansen, affärsområdeschef Vardaga. Det har varit en svår tid för många som inte kunnat träffa sina nära. Nu avvaktar vi instruktioner från berörda myndigheter och ska förstås följa dem så vi inte får in smitta på våra boenden.