Nyheter

Benny är verksamhetschef på Villa Fridsbo

Fasaden på äldreboende Villa Fridsbo innegård

Benny Andersson är verksamhetschef för Vardagas äldreboende Villa Fridsbo i skånska Löddeköpinge. Här berättar han om sitt jobb, som innebär både stort ansvar och stor glädje.

Vilken yrkesbakgrund har du?

˗ Jag har bland annat jobbat som personlig assistent, inom LSS-boende och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning, inom hemtjänst och äldreboende, både som vårdare och som chef.  

Vad gör en verksamhetschef?

˗ Mitt jobb är att bidra med en god boende- och arbetsmiljö på Villa Fridsbo, se till att de boende får sina behov tillgodosedda och att medarbetarna känner att det är en bra arbetsplats. Rekrytering av personal är också en viktig arbetsuppgift, där det gäller att hitta rätt medarbetare med rätt inställning till det viktiga jobbet på äldreboende.

Jag ansvarar för ekonomin, vilket innebär att hushålla med resurserna och vara kreativ, inte minst nu när kostnaderna ökar! Jag jobbar också med att hitta samverkan med andra samhällsaktörer. Det finns så många goda krafter som vi kan utvecklas tillsammans med.

Mitt viktigaste uppdrag att sprida den goda känslan i hela organisationen. När man engagerar sig får man så mycket mer tillbaka, när vi når fram till en människa som öppnar upp sig och vi får ett fint samspel. Äldreomsorg är ett förtroendeuppdrag, jag måste leverera det jag säger och vara trovärdig. Vi ska ha en vilja att ständigt utvecklas och förbättras och göra det vi kan för att skapa goda relationer.

Fasaden på äldreboende Villa Fridsbo innegård

Verksamhetschef Benny Andersson

Vad är det bästa med jobbet?

˗ Det är alla människor som man får möjligheten att lära känna. Jag får näring av att se andra må bra och får energi när jag ser att jag gör goda och rätt saker. Jag försöker att inte bara bli sittande på kontoret, utan vara ute mycket i verksamheten. Kvittot på att vi gör rätt finns därute.

Som chef vill jag inspirera och vara närvarande. Jag stannar ofta till och samtalar med de boende. Får man i gång ett samtal med några, fortsätter det gärna när man gått vidare. Jag använder mig av humor, avslutar ofta samtalet med att få till ett skratt, det lättar upp stämningen och bryter barriärer. En kvinna med kognitiv svikt sa till mig: du är en ängel. Hon mindes inte mitt namn, men att jag brukar stanna och prata. Hon sa att hon varit så ensam, ett litet samtal betydde så mycket för henne. Jag försöker hitta länkar mellan de som bor här, så de ger varandra sällskap. Det har skapat många fina relationer mellan grannarna.

Vilka utmaningar ser du i jobbet?

˗ Just nu jobbar vi med ett stort projekt kring det palliativa arbetet, vi vill komma längre här. Vi har gjort en gedigen plan och flera medarbetare har gått vidareutbildning inom palliativ omsorg.

Vi jobbar också ständigt med att vara aktiva och stimulera våra äldre genom allsidiga aktiviteter.

Att få ihop mat och måltider när allt blir dyrare är en verklighet som många står inför – hur kan vi göra annorlunda men ändå upprätthålla kvalitén?

Vi har en viss överkapacitet och lediga platser, så vi strävar efter att bli det mest attraktiva valet inom kommunens äldreomsorg. Vi jobbar upp ett gott rykte genom att synas i goda sammanhang och bli någon som man pratar väl om.

Vad händer just nu på Villa Fridsbo?

˗ Vi jobbar med att hitta aktörer att samverka med och bygga broar ut till Kävlinge kommun. Ett exempel är ett samarbete med en LSS-verksamhet som kommer hit och hjälper till. De sprider stor glädje och gör nytta, samtidigt som vi ger tillbaka ett meningsfullt arbete till personer med funktionsnedsättning. Vi tittar också på alla andra aktörer och organisationer som känner att de vill bli bidra med aktiviteter till våra äldre och bara väntar på att få frågan. 

Här kan du läsa mer om Villa Fridsbo