Nyheter

Bemötande det viktigaste i demensomsorgen på Villa Fridsbo

Ryggen på två boende i rullstol som tittar på solen i vintrigt landskap

Vardaga har väl utvecklade koncept och utbildningar inom demensomsorg. Många Vardagaboenden har gott rykte för sin omsorg om boende med demenssjukdom. Ett av dem är Villa Fridsbo i Löddeköpinge i Kävlinge kommun.

Koncept i all ära, men något av det viktigaste i demensomsorgen och i all äldreomsorg är ett gott bemötande.

˗ Mina medarbetare på våra demensavdelningar är väldigt duktiga och engagerade. De har ett mjukt och gott bemötande av våra boende. Personer med demenssjukdom som flyttat hit från andra håll har kommit till ro och funnit sig väl till rätta hos oss, säger Benny Andersson, verksamhetschef på Villa Fridsbo.

˗ Som medarbetare och chef i demensomsorgen är man enormt viktig för en annan människa. Det är ett betydelsefullt uppdrag som man har, att hjälpa varje boende att behålla det mänskliga och känna glädje trots sjukdomen.

˗ Som chef vill jag inspirera och vara närvarande. Jag stannar ofta till och samtalar med de boende. Får man i gång ett samtal med några, fortsätter det gärna när man gått vidare. Jag använder mig av humor, avslutar ofta samtalet med att få till ett skratt, det lättar upp stämningen och bryter barriärer, berättar Benny.

Ambassadörer

˗ Jag vill ge förutsättningar för mina medarbetare att göra ett bra jobb och tycker ett bra förhållningssätt är att vara ambassadör för min arbetsplats. Det skapar positiva känslor som sprider sig. Vi har också fått ambassadörer i form av kommunens Silviasystrar *) som är mycket positiva och imponerade av hur vi jobbar här.

Förutom intresse för demensomsorg och förmåga till gott bemötande, behöver medarbetarna också rätt utbildning. Det är en nyckel till framgång, menar Benny Andersson.

˗ Till hösten planerar vi att alla medarbetare ska genomgå Demensakademins utbildning i bemötande av personer med demenssjukdom. Det är en intern utbildning och metodstöd i arbetet som Vardaga tagit fram i samarbete med utbildningsorganisationen Lära och som erbjuds alla Vardagas äldreboenden. Det ser vi fram emot, vi kan alltid bli ännu bättre!

*) Silviasyster = En undersköterska som genomgått Silviahemmets specialistutbildning i demensvård.

Läs mer om Villa Fridsbo