Nyheter

Årets julgåva till Suicide Zero

Två personer som omfamnar varandra

Vardagas moderbolag Ambeas julgåva går i år till den ideella organisationen Suicide Zero, som arbetar för att minska självmorden i Sverige. Vår egen grundutbildning Vi vågar är ett bra verktyg för diskussioner i verksamheterna om hur suicid kan förebyggas.

Ambea har visionen att inga fullbordade suicid ska ske i våra verksamheter. Det psykiska välbefinnandet är större i åldersgruppen 65–84 år jämfört med de yngre åldersgrupperna, men samtidigt är suicidtalen högre bland äldre, och allra högst bland män över 84 år. Många äldre uppger också att de har t.ex. sömnbesvär och ångest.

I flera av våra verksamheter arbetar vi med riskgrupper och för att öka kunskapsnivån hos samtliga medarbetare lanserades i höstas grundutbildningen Vi vågar. Utbildningen vänder sig till alla typer av verksamheter och syftar ytterst till att förebygga suicidförsök.

Suicide Zeros logotyp

Med en ökad kunskap kommer ökad trygghet och bättre förutsättningar att upptäcka och förutse suicid och att göra skillnad. Att våga prata är viktigt och utbildningen tar bland annat upp varningssignaler för suicid och ger tillfälle till reflektion och diskussion i verksamheterna.

Ambea stöttar Suicide Zero

Varje år skänker Ambea ett välgörenhetsbidrag till en organisation, och i år går bidraget till Suicide Zero. Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. 

“Ert bidrag ger oss hjälp i vårt arbete och ger oss kraft att fortsätta”, säger Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide Zero.

Klicka här för att läsa mer om Suicide Zero.