Nyheter

Anhöriga och demensomsorg

Samspelet med anhöriga är en viktig del i demensomsorgen. Lär dig mer av Liselotte Björk, demensvårdsutvecklare på Vardaga, som talade på temat under Skånska demensdagarna 2019.

Förståelse för anhörigas situation och förslag på rutiner för samverkan är något av det som tas upp i föreläsningen.

Se filmen här (på UR Play)

Skånska demensdagarna hölls i oktober 2019 på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Arrangör: Kunskapscentrum demenssjukdomar. Eventet filmades av UR.