Nyheter

Andra pris till Vardaga Österbos sjuksköterskor på Vårdgalan

Madelene och Elin tillsammans utomhus i blå Vardagakläder

Sjuksköterskorna Elin Nilsson och Madeleine Nilsson på Vardaga Österbo i Lund har i andra pris tilldelats 100 000 kr på Vårdförbundets gala 2017 i Stockholm fredagen den 20 oktober.

Eva Nilsson och Madeleine Nilsson tilldelas priset för sitt arbete med att förbygga beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom genom att arbeta med personcentrerad vård. Det har resulterat i kraftigt minskad läkemedelsanvändning hos de boende.

Utdrag ur juryns motivering till nomineringen:
“Tack vare ett dedikerat genomförande av personcentrerad vård har man hjälpt de äldre till en bättre livskvalitet och kunnat dra ner på en stor del av de läkemedel som ger allvarliga biverkningar. Det märks också en tydlig minskning i antalet fallolyckor på enheten.”

Total var det 38 nomineringar till Vårdförbundspriset 2017, 4 av dessa utsågs till slutkandidater som presenterades på Vårdgalan. Priset delas ut i samarbete med Folksam.