Nyheter

Alzheimerdagen och kompetensutveckling som ger wow-effekt 

En omsorgstagare tittar i en bok som en medarbetare håller upp

Den 21 september är det den Internationella Alzheimerdagen. Syftet är att skapa medvetenhet och kunskap om Alzheimer och andra olika demenssjukdomar. Vardaga jobbar ständigt med att sprida kunskap för att öka förutsättningarna att göra skillnad. Bland annat genom Demensakademin – som har tioårsjubileum. 

Idag ses demenssjukdom som en folksjukdom, och med en åldrande befolkning blir demens extra viktigt att lyfta. Tillsammans med systerbolaget Lära har Vardaga tagit fram konceptet Demensakademin. Det stödjer verksamheterna med utbildning och vägledning för medarbetare, men också med utbildning och stöd till närstående via anhörigcirklar. I år, 2023, har Demensakademin tioårsjubileum. 

– Demens är en progressiv hjärnskada och i utbildningarna har vi ett stort fokus på bemötande av personer med demens. Många uppskattar de tydliga verktyg som kan användas i vardagen i mötet med en boende eller sin närstående, berättar Helena Rödén, utbildare på Lära och en av dem som håller i utbildningarna inom Demensakademin.  

Programmet är skapat utifrån Nationella riktlinjer, flertalet evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet inom demensvården. 

För att en verksamhet ska bli certifierad krävs det att all personal går utbildningen. Alltifrån undersköterskor och sjuksköterskor till vaktmästare och kockar. 

-  Jag har haft medarbetare som har jobbat i många år som tycker att utbildningen ger dem mer än de trodde. När vi startar upp konceptet på en verksamhet utbildas alla medarbetare på boendet samtidigt. Det brukar ge en riktig wow-effekt, berättar Helena. 

Efter utbildningen utses demensansvariga som ansvarar för att kunskaperna efterlevs på varje verksamhet och avdelning. Idag finns totalt 47 certifierade Vardaga-boenden och drygt 200 demensansvariga, med målet att alla äldreboenden ska bli certifierade. 

Här hittar du alla våra verksamheter