Nyheter

Äldreboenden i Skåne startar rörelseutmaning för de boende

utomsgympa med äldre personer, en del i rullstol

Hur långt kan boende på äldreboenden gå tillsammans? Det är en del av rörelseutmaningen som pågår under april månad. All rörelse räknas och målsättningen är att komma till Östersund då april är slut.

Vardagas äldreboenden i Skåne har tagit initiativ till en gemensam rörelseutmaning. Varje form av pulshöjande aktivitet förebygger och saktar ner sjukdomsförloppet av demenssjukdom. Det stimulerar också aptiten och ger bättre balans. Sittgympa, dans och armcykling är exempel på träningsmetoder på äldreboenden, förutom t ex promenader och vanlig cykling.

All träning räknas om till kilometrar och målsättningen är att omsorgstagarna ska ta sig från Vardagas allra sydligaste boende Villa Joneberg i Simrishamn till den nordligaste Vardaga Myran i Östersund under april. En sträcka på 1.018 kilometer. Resan avslutas fredagen den 28 april med en brakfest på respektive boende.