Äldreboenden för dig som bor i Huddinge kommun

Hitta ditt äldreboende hos oss på Vardaga

Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende och korttidsboende. För dig i Huddinge kommun erbjuder vi korttidsplatser med somatisk-, demens och profilinriktning. Men även permanenta platser i våra profilboenden.

Kontakta din kommun

För att du ska få en plats hos oss behöver du kontakta din kommun och ansöka om ett biståndsbeslut. Deras kontaktuppgifter hittar du här!

Så här går det till att flytta in på ett äldreboende

Så här söker du en plats

1. Kontakta din kommun

För en plats på till exempel ett äldreboende behöver du ett biståndsbeslut från din hemkommun. Ring och be att få tala med en biståndshandläggare inom området omsorg.

2. Träffa din handläggare

Träffa biståndshandläggaren i din hem- eller sjukhusmiljö och berätta om dina önskemål och behov. Du får hjälp att fylla i en ansökan som lämnas in för utredning.

3. Välj din omsorg

När du beviljats stöd är det dags att välja vem som ska sköta din omsorg. Du kan alltid framföra önskemål till kommunen om att bo på något av Vardagas äldreboenden.

Du som bor i Huddinge kommun kan välja mellan dessa boenden på Vardaga