Nyheter

6 skäl till djur i äldreomsorgen

Hunden Primus
Porträtt på vit vårdhund mot beige vägg

Forskning har länge visat att djur kan vara en källa till glädje, bättre hälsa och ökad livskvalitet. Därför är djur i omsorgen självklart för Vardagas äldreboenden.

Inom Vardagas koncept “Den goda dagen” ingår djur i omsorgen sedan 2010. Forskning har länge visat att djur kan främja både fysiskt och emotionellt välbefinnande, öka social interaktion och minska stress och ensamhet – därför är skälen självklara.

Förutom vårdhundar, akvariefiskar och höns i trädgårdarna anordnas även dagsbesök av andra djur i verksamheterna. Kaniner, hästar, åsnor och alpackor är bara några exempel. På en del av Vardagas boenden kan man också ta med sig sitt eget sällskapsdjur när man flyttar in.

6 skäl till djur i äldreomsorgen

  • Emotionellt stöd – Djur, som till exempel vårdhundar, kan erbjuda emotionellt stöd och välbefinnande. Interaktionen med djur kan minska känslor av ensamhet, men också depression.

  • Fysisk aktivitet – Att ta hand om djur kan uppmuntra till fysisk aktivitet. Som till exempel att gå promenader, leka eller träna.

  • Social interaktion – Djur kan främja socialt engagemang och minska isoleringen. Det skapas gemenskap, samtalsämnen och möjligheter att interagera med vårdpersonal och andra boende.

  • Stressreducering – Interaktion med djur kan höja oxytocinet, sänka stressnivåer och minska blodtrycket. Vilket är särskilt viktigt för äldre som kan vara utsatta för stress, ångest eller annan psykisk ohälsa.

  • Meningsfullhet – Att ta hand om djur kan ge en känsla av ansvar och syfte i vardagen, vilket kan förbättra både självkänsla och livskvalitet.

  • Närhet – Beröring och känslan av någon annans värme, hjärtslag och andetag kan främja hälsa och välmående. Det kan liknas vid en taktil behandling, som aktiverar beröringsreceptorerna i huden.