Nyheter

500 nyanlända erbjuds praktik i Ambeas, Nytidas och Vardagas verksamhet

Fredrik Gren och Lennart Lundin skakar handen vid ett bord

Ambea, som är moderbolag för Vardaga, har tecknat en avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen om att ta emot minst 500 nyanlända under loppet av tre år. De kommer att erbjudas praktik och arbetsträning i Ambeas verksamheter för äldreomsorg inom Vardaga och för funktionsnedsättning inom Nytida.

Syftet är att inom ramen för Arbetsförmedlingens satsning ”Sverige tillsammans och 100-klubben” introducera nyanlända till omsorgsyrken och underlätta språkträning och integration. Bakgrunden är regeringens initiativ kring integration, där Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att hantera kontakter med arbetsgivare utifrån sina befintliga stöd och program.

Brist på omsorgsmedarbetare

Målet är att deltagarna ska vilja utbilda sig till undersköterska/stödpedagog via Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning, vilket kan leda till anställning i Nytida eller Vardaga. Under tiden kandidaterna arbetstränar ska de läsa svenska halva tiden.

– Vi vill bidra till att lösa integrationsutmaningen. Dessutom råder det brist på omsorgsmedarbetare och många fler behöver rekryteras inom de närmaste åren. Vi är därför mycket glada över att nu kunna ställa upp med 500 praktikplatser vid våra verksamheter i Nytida och Vardaga, säger Fredrik Gren, VD för Ambea.

Under 2016 tog Ambea i samarbete med Migrationsverket emot ca 180 asylsökande som praktikanter. Det projektet kommer nu att fasas ut efter en regeländring kring asylsökandes sysselsättning.

– Vi tar med oss våra goda erfarenheter in i det nya projektet och ser fram emot att kunna ta emot nya praktikanter så snart som möjligt, säger Nina Thorén Forsanker, verksamhetsutvecklare i Vardaga och ansvarig för projektet inom Ambea.

Skapar bättre förutsättningar för nyanlända

Lennart Lundin, chef på Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter i Stockholm, ser också positivt på samarbetet:

– Det är ett utmärkt initiativ för att hitta resurser som kan fylla det skriande behovet av personal inom vård och omsorg. Ju fler arbetsgivare som ansluter sig till 100-klubben desto bättre förutsättningar skapar vi för nyanlända som kommer till Sverige. Ambea kommer att kunna bygga många och långvariga relationer med personer som redan har kompetens och erfarenhet och som nu snabbare kommer ut på arbetsmarknaden.

I 100-klubben ingår företag som i samarbete med Arbetsförmedlingen åtar sig att emot minst 100 nyanlända inom tre år.

Bild: Lennart Lundin, chef på Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter i Stockholm och Ambeas VD Fredrik Gren.