Nyheter

Grattis Höstfibblan, nu är ni demenscertifierade!

Vardaga Höstfibblans certifikat från demensakademin

Det firades med gräddtårta och diplom när Vardagas boende Höstfibblan i Täby den 11 februari certifierades enligt Demensakademin.

Demensakademin är ett koncept för Vardagas boenden som innebär att alla medarbetare på boendet genomgår utbildning och får vägledning om demenssjukdom och om hur man utifrån evidens och beprövade metoder erbjuder en god omvårdnad och ett gott bemötande till den som är drabbad av sjukdomen. Även de närstående erbjuds att delta i studiecirkel för att få tips och råd.

De certifierade boendena följs kontinuerligt upp för att uppfylla kraven för att fortsatt vara certifierade, allt från att metoder och arbetssätt från utbildningen används till att miljön anpassas för att det ska bli så bra som möjligt för de äldre som bor där.

Vardaga Höstfibblans certifikat från demensakademin