Nyheter

100 procent nöjda boende på Södergården: Här får de boende fortsätta leva

Vardagsrum Södergårdens äldreboende

I årets brukarundersökning från Socialstyrelsen till boende på Sveriges äldreboenden, fick Vardaga goda resultat. Ett av de sju Vardagaboenden som kan glädja sig åt 100 procent nöjda boende, är Södergården i Norrköping.

Boende på Vardagas äldreboenden blir allt nöjdare med den omsorg de får, visar undersökningen. Både bemötande, aktiviteter och mat får högre betyg än i fjol. Läs mer om resultatet här

En viktig fråga i undersökningen är Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? På den frågan har Södergården fått 100 procents nöjdhet i betyg från de boende.

Känns rättvisande

Verksamhetschef Helén Stavstedt är glad över resultatet.

– Det känns rättvisande, också för att många av våra boende är så pass pigga att de kunnat fylla i enkäten själva. Det fungerade bra, vår aktivitetsansvariga informerade om enkäten, delade ut den och guidade kring frågorna, säger hon.

Finns det någon hemlighet bakom det goda resultatet? Kanske helt enkelt att saker och ting görs rätt på Södergården. Vackra ord finns inte bara i instruktionspärmar, utan omsätts också i verkligheten.

– Vi har en ödmjukhet i vårt arbete och eftersträvar att den boende förstår vad som händer och varför. Vi sätter de boende i centrum och ser till att de känner sig delaktiga. Dagen ska inte bara innefatta en god omvårdnad, utan också ett meningsfullt innehåll – så som tanken är i Vardagas koncept Den goda dagen. Hos oss får de boende fortsätta leva, säger Helén Stavstedt.

Arbetet ger mycket tillbaka

Engagerade medarbetare som känner stolthet och arbetsglädje är också en viktig ingrediens.

­– Vårt teamarbete fungerar bra, de olika yrkesgrupperna bidrar alla med sin kunskap. Visst är demensomsorg ett krävande arbete, men det ger också så mycket tillbaka när man väl lyckas nå fram, hitta lösningar och skapa glädje för våra boende, avslutar Helén Stavstedt.

Om Södergården

  • Litet intimt demensboende i ett plan
  • Totalt 33 platser, fördelat på tre avdelningar
  • Alla lägenheter har egen uteplats
  • Har drivits i privat regi sedan starten 1994
  • Drivs av Vardaga på entreprenad sedan några år tillbaka.

Läs mer om Södergården